Kształtowanie się państw feudalnych w Europie - cz. III - Rozwój feudalizmu

Znaczenie i skutki rozwoju feudalizmu europejskiego:


a) Powstanie monarchii stanowych w Europie – podział państwa na stany;

b) Rozwój kultury rycerskiej, obrzędowości rycerskich, etosu rycerskiego (na przykładzie Pieśni o Rolandzie, Opowieści Alkuina);

c) Od początku XI wieku rozpoczyna się walka papiestwa z cesarstwem o inwestyturę (papież Grzegorz VII i cesarz Henryk IV);

d) Podział społeczeństwa na trzy grupy społeczne:
- modlących się;
- pracujących;
- walczących;

e) Rozwój osadnictwa na prawie niemieckim (na terenach ziem polskich od końca XI wieku – pierwsze miasto lokowane na prawie niemieckim to Złotoryja).