Dokumenty historyczne
Konstytucja Kwietniowa (Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r.) - pobierz