Wojny Rzeczypospolitej z Rosją - cz. VI - Skutki konfliktów Polski z Rosją

Skutki konfliktów Polski z Rosją


Ostatecznie, mimo początkowych sukcesów, XVII wieczny konflikt z Rosją zakończył się dla Polski dużymi stratami terytorialnymi. Stało się tak głównie z powodu kłopotów wewnętrznych i licznych wojen, jakie nękały Rzeczpospolitą. Rozwój terytorialny Rosji, który odbył się kosztem Polski był podstawą do późniejszej dynamicznej ekspansji imperium rosyjskiego.

Rozejm andruszowski był traktowany przez stronę polską, jako tymczasowy, spowodowany chwilowym osłabieniem państwa. Okazał się jednak dużo trwalszy niż spodziewali się tego Polacy. Został on potwierdzony w 1686 roku traktatem Grzymułtowskiego i ustabilizował wschodnie granice Rzeczypospolitej aż do I rozbioru.