Problem polsko - krzyżacki - cz. V - Hołd pruski i sekularyzacja Zakonu Krzyżackiego

Hołd pruski i sekularyzacja Zakonu Krzyżackiego


Na początku XVI wieku Wielki Mistrz zaczął odmawiać złożenia hołdu królowi Polskiemu. Doprowadziło to do wojny, która miała miejsce w latach 1519-1521. Polska odniosła w niej zdecydowane zwycięstwo, co doprowadziło do upadku Państwa Zakonnego. Wielki Mistrz Albrecht Hohenzollern przeszedł na luteranizm i dokonał sekularyzacji (zeświecczenia) państwa. Albrecht został przez króla Zygmunta Starego zmuszony do złożenia hołdu lennego (sławny hołd pruski 1525 r.), który miał uczynić z Prus wieczystego lennika Polski.

Rzeczpospolita, mimo takiej możliwości, nie zniszczyła całkowicie swego groźnego i silnego północnego sąsiada. Okazało się to błędem, gdyż po ponad stu latach podporządkowania Polsce, Prusy zyskały niezależność i dzięki skutecznej polityce wewnętrznej i zewnętrznej stały się silnym państwem, które doprowadziło w XVIII wieku do rozbiorów Polski, będąc jednym z jego głównych beneficjentów.