Cesarstwo Bizantyńskie za panowania Justyniana - cz. II - Dokonania Justyniana

Dokonania Justyniana


Jednym z najistotniejszych dokonań Justyniana była kodyfikacja prawa, spisanego i wydanego, jako tzw. Kodeks Justyniana. Dzieło to było zbiorem ujednoliconych praw panujących w cesarstwie. Jego główną częścią był Zbiór Prawa Cywilnego.

Władca zajął się również reformą studiów prawnych, których celem miało być przygotowanie przyszłych kadr wysoko wykwalifikowanych urzędników. Justynian dążył też do ujednolicenia religii w swoim imperium. Rozpoczął prześladowania innowierców m.in. mozaistów, dążył też do ostatecznego rozprawienia się z pogaństwem zamykając w 529 roku Akademię Platońską. W celu zlikwidowania różnic wyznaniowych pomiędzy katolikami, a wyznawcami licznych w tym czasie herezji próbował narzucać chrześcijaństwu własne koncepcje dogmatyczne.

Centralizacja władzy za panowania Justyniana pozostawiła wyraźny ślad w dziedzinie kultury. Na rzecz Konstantynopola spadło znaczenie dawnych centrów kulturalnych cesarstwa. Stolica stała się miejscem ścierania kultury Zachodu (łacińskiej) z kulturą Wschodu (grecką). Z konfrontacji tej zwycięsko wyszedł Wschód, wyraźnie zaznaczając swoją dominację w literaturze, architekturze, sztukach plastycznych i ceremoniale dworskim. Jednym z najwspanialszych zabytków, pochodzących właśnie z czasów Justyniana jest zbudowana z zastosowaniem licznych wzorów orientalnych świątynia Mądrości Bożej - Hagia Sophia. Budowla powstała na planie krzyża greckiego, uwieńczona kopułą główną i licznymi mniejszymi kopułami. Świątynia jest potężna i monumentalna z zewnątrz, w środku zaskakuje wdziękiem i lekkością, głównie za sprawą bogatych i misternie wykończonych zdobień oraz zastosowania technik mozaiki. Taki styl architektoniczny można spotkać wszędzie tam, dokąd sięgała władza cesarza bizantyjskiego.