S這wianie i pierwsze s這wia雟kie pa雟twa

S這wianie i pierwsze s這wia雟kie pa雟twa


Jednym z najliczniejszych ludów indoeuropejskich, które w czasie Wielkiej W璠rówki Ludów przyby造 z Azji do Europy byli S這wianie. Przyw璠rowali najprawdopodobniej z terenów po這穎nych mi璠zy Dniestrem, Dnieprem i Prypeci. Oko這 VI-VII wieku zaj瘭i tereny Europy centralnej. W tym samym czasie nast徙i podzia na S這wian Po逝dniowych (Sklawinów), Wschodnich (Antów) i S這wian Zachodnich (Wenetów), do których zaliczamy dzisiejszych Polaków, Czechów i S這waków. S這wianie zaj瘭i ogromne obszary: od rzeki ζby na Zachodzie, Grecj na Po逝dniu, po rzek Ok na Wschodzie i jezioro ζdoga na Pó軟ocy.

U podstaw 篡cia spo貫cznego S這wian le瘸 ród, sk豉daj帷y si z kilku rodzin. Z czasem wspólnoty rodowe 陰czy造 si w wi瘯sze struktury spo貫czne: plemiona obejmuj帷e konkretny obszar terytorialny. Najistotniejsze dla plemienia decyzje zapada造 na wiecu, na którym wybierano tak瞠 wodza.

Zanim powsta造 pierwsze pa雟twa s這wia雟kie, niektóre plemiona popad造 w zale積o嗆 od Awarów. W chwili, gdy Awarowie zostali podbici przez Bizancjum, S這wianie pod wodz frankijskiego kupca Samona podnie郵i bunt, wyzwolili si z panowania awarskiego, za przywódc powstania obwo豉li wodzem. Mniej wi璚ej w 622 roku (w tym samym czasie, gdy Mahomet ucieka z Mekki) Samon zjednoczy plemiona s這wia雟kie zamieszkuj帷e Czechy i Morawy tworz帷 pierwsze opisane w 廝ód豉ch pa雟two s這wia雟kie. Samon toczy walki z pa雟twem Merowingów, pokona nawet armi frankijsk i doszed w ten sposób do niema貫go znaczenia. Jednak jego pa雟two rozpad這 si nied逝go po 鄉ierci swojego za這篡ciela, czyli oko這 660 roku.

Dwadzie軼ia lat po upadku pa雟twa Samona, nad dolnym Dunajem stworzone zosta這 wspólne pa雟two protobu貪arów i miejscowych S這wian, w historiografii znane, jako pa雟two bu貪arskie. Zorganizowane by這 na wzór bizanty雟ki z zachowaniem elementów s這wia雟kich. Na czele pa雟twa stan掖 chan Asparuch. W 864 r. Bu貪arzy przyj瘭i chrzest z Konstantynopola. Do najwi瘯szej pot璕i pa雟two bu貪arskie dosz這 w dobie panowania Symeona Wielkiego, pod koniec IX i na pocz徠ku X wieku. Symeon prowadzi zwyci瘰kie walki z Bizantyjczykami, w wyniku których w 917 roku og這si si cesarzem Bu貪arów i Greków. W豉dca ten przeprowadzi liczne reformy, z których najistotniejsze dotyczy造 kodyfikacji prawa oraz uniezale積ienia cerkwi bu貪arskiej od patriarchy Konstantynopola. Trzeba jednak pami皻a, 瞠 Bu貪arzy nie byli S這wianami, ale ludem pochodzenia tureckiego, który jednak zasymilowa si z zamieszkuj帷ymi tereny naddunajskie plemionami S這wia雟kimi.

Kolejnym organizmem pa雟twowym by這 utworzone, tym razem wy陰cznie przez S這wian, Pa雟two Wielkomorawskie. Jego pocz徠ki si璕aj pierwszej po這wy IX w. Pierwszym znanym nam w豉dc Wielkich Moraw by Mojmir – za這篡ciel dynastii Mojmirowiczów. Pa雟two posiada這 dobrze rozwini皻y system grodowy oraz aparat administracyjno urz璠owy. W 822 r. Wielkie Morawy przyj窸y chrzest z r彗 frankijskich duchownych. Od tego wydarzenia Morawianie stali si politycznie i ko軼ielnie zale積i od monarchii, wschodniofrankijskiej. W celu zmniejszenia wp造wów frankijskich w drugiej po這wie IX w. Ro軼is豉w przyj掖 z Konstantynopola misj Cyryla i Metodego. Misja zosta豉 dobrze przyj皻a, gdy misjonarze zastosowali w liturgii j瞛yk s這wia雟ki.

Nast瘼ca Ro軼is豉wa – 安i皻ope趾 - by najwybitniejszym w豉dc Pa雟twa Wielkomorawskiego. Znacznie poszerzy terytorium pa雟twa w陰czaj帷 do niego m.in. Ma這polsk, 奸御k, kraj L璠zian, Czechy oraz ziemie Serbo逝篡czan. Za jego panowania wyp璠zono kontynuatorów misji Cyryla i Metodego powracaj帷 do obrz康ku zachodniego, wskutek czego na nowo Wielkie Morawy wróci造 do strefy wp造wów monarchii wschodniofrankijskiej. Upadek Pa雟twa Wielkomorawskiego wi捫e si z najazdem W璕rów w 906 roku.

Niema貫 znaczenie na mapie politycznej S這wia雟zczyzny zdoby這 powsta貫 po upadku Wielkich Moraw pa雟two czeskie. Jego pierwszym historycznym w豉dc by Borzywój z rodu Przemyslidów. W 950 roku ksi捫 Boles豉w I uzna zwierzchnictwo Ottona I, za pi耩 lat pó幡iej po kl瘰ce W璕rów na Lechowym Polu uda這 si Czechom przej望 cz窷 ziem dawnego Pa雟twa Wielkomorawskiego - S這wacj i Morawy.

W鈔ód S這wian Wschodnich gówne o鈔odki polityczne to Kijów i Nowogród Wielki. Tamtejsze plemiona zjednoczy造 si w celu obrony przed najazdami koczowników. Jednak oko這 882 roku Kijów zosta opanowany przez norma雟kich Waregów. Waregowie stworzyli na tych ziemiach silne pa雟two, zwane Rusi Kijowsk, którego legendarnym za這篡cielem by Ruryk – protoplasta dynastii Rurykowiczów. W 988 r. w豉dca ruski W這dzimierz Wielki przyj掖 chrzest w obrz康ku greckim i wprowadzi tym samym Ru w kr庵 kultury bizantyjskiej.